فیزیک دوم دبیرستان فصل 5 حالت های ماده

حجم فایل : 446.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
فصل 5(حالت های ماده) 1) گاز مولکول ها آزادند، نیروی بین مولکولی بسیار ناچیز، در هر فضای بسته تمام آن را اشغال می کنند.
2) مایع مولکول ها بر روی هم می لغزند، تقریبا غیرقابل تراکم، فاصله ی مولکولی حدودا .
3) جامد مولکول ها نمی توانند آزادانه حرکت کنند، فقط در مکان خود نوسان دارند، تقریبا فاصله ی مولکولی یکسان با مایعات. حالت های (فازهای) مواد تشکیل فاز جامد بررسی فاز جامد بلورین طراحی منظم مولکولها مایع به تدریج سرد شود
مانند نمک طعام و الماس بی شکل طراحی منظم ندارند با سرد شدن سریع مایع ایجاد می شوند مانند شیشه پایان...